Buffy the Vampire Slayer

Buffy the Vampire Slayer

1663 Lượt xem

Thể Loại: , , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Drew Goddard, Drew Z. Greenberg, Rebecca Rand Kirshner, David Solomon, Denise Pleune, Jane Espenson

Quốc gia: US

Xưởng: The WB, UPN

Thời Gian Chạy: 26:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Mar 10, 1997

Ngày phát sóng cuối cùng: May 20, 2003

Tập: 144 Tập

Mùa: 7 Mùa

IMDb: 2.9