Spievaj

Spievaj

7796 Názory
Podnikavý chlapík Buster Moon (koala) má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte nevidel. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga.

Žáner: , , ,

Hviezdy: , , , , ,

posádka: , , , , ,

Krajina: Japan, United States of America

Jazyk: English

štúdio: Illumination, Universal Pictures, Fuji Television Network, dentsu

Runtime: 108 minút

kvalita: HD

Vydané: Nov 23, 2016

IMDb: 3.889