Abernes Planet

Abernes Planet

3897 visninger
Nog­le hund­re­de år ude i frem­ti­den stø­der en rum­sta­tion på et mystisk elek­tro­mag­ne­tisk felt. Den spe­ci­al­træ­ne­de chim­pan­se Pe­ri­c­les sen­des af sted for at re­kog­nos­ce­re, men den for­svin­der. Stik imod alle or­drer fly­ver kap­ta­jn Leo David­son ef­ter for at fin­de den. Han su­ges ind i en tidslo­m­me og lan­der på en pla­net, der på man­ge må­der min­der om Jor­den - bort­set fra, at her er det men­ne­skea­ber, der er ci­vi­li­sa­tio­nens her­rer, mens men­ne­ske­ne er de­res sla­ver.

Kørsel: 120 minutter

Kvalitet: HD

Udgivet: Jul 25, 2001

IMDb: 5.254