Chơi trên máy chủ: Season

SKAM

Thể Loại:

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Julie Andem, Julie Andem, Julie Andem, Christian Wibe, Wileen Dragovan, Marianne Furevold-Boland

Quốc gia: NO

Xưởng: NRK P3, NRK3

Thời Gian Chạy: 15:59 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Sep 25, 2015

Ngày phát sóng cuối cùng: Jun 24, 2017

Tập: 43 Tập

Mùa: 4 Mùa

IMDb: 2.722