Lượt xem

Fatima Adoum

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1974-11-14

Nơi Sinh: Lyon, France

Còn được Biết đến Như: Fatimé Adoum Daye, 法蒂瑪・阿杜姆

Fatima Adoum