Lượt xem

Sharlto Copley

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1973-11-27

Nơi Sinh: Johannesburg, South Africa

Còn được Biết đến Như: Шарлто Копли, 沙尔托·科普雷, Шарлто Коплі

Sharlto Copley