Lượt xem

Lena Endre

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1955-07-08

Nơi Sinh: Härnösand, Västernorrlands län, Sweden

Còn được Biết đến Như: Lene Endre, Лена Эндре

Lena Endre