Lượt xem

Nicolai Cleve Broch

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1975-11-14

Nơi Sinh: Oslo, Norway

Còn được Biết đến Như:

Nicolai Cleve Broch