Lượt xem

Odd-Magnus Williamson

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1980-09-14

Nơi Sinh: Oslo, Norway

Còn được Biết đến Như: Odd-Magnus Bakasa Williamson, Odda

Odd-Magnus Williamson