Lượt xem

Nena Rosier

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1965-11-24

Nơi Sinh: Bandung, West Java, Indonesia

Còn được Biết đến Như:

Nena Rosier