Lượt xem

Ingar Helge Gimle

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1956-09-28

Nơi Sinh: Oslo, Norway

Còn được Biết đến Như: Ingar H. Gimle

Ingar Helge Gimle