Lượt xem

Navid Negahban

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1968-06-02

Nơi Sinh: Mashhad, Iran

Còn được Biết đến Như: نوید نگهبان, 네이비드 네가반

Navid Negahban