Violetta

Violetta

292 Lượt xem

Thể Loại: , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Jorge Nisco, Martín Saban, Solange Keoleyan, Sebastián Parrotta

Quốc gia: AR

Xưởng: Disney Channel Latinoamérica

Thời Gian Chạy: 45:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: May 14, 2012

Ngày phát sóng cuối cùng: Feb 06, 2015

Tập: 240 Tập

Mùa: 3 Mùa

IMDb: 2.882