World War II: When Lions Roared

World War II: When Lions Roared

8 Lượt xem

Thể Loại: , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: David W. Rintels, Victoria Riskin, Ethel Winant, John Morris, Colin D. Irwin, John A. Alonzo

Quốc gia:

Xưởng: NBC

Thời Gian Chạy: 97:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Jan 01, 1994

Ngày phát sóng cuối cùng: Jan 01, 1994

Tập: 2 Tập

Mùa: 1 Mùa

IMDb: 4.2