The Martian Chronicles

The Martian Chronicles

40 Lượt xem

Thể Loại:

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn:

Quốc gia: US

Xưởng: NBC

Thời Gian Chạy: 120:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Jan 15, 1980

Ngày phát sóng cuối cùng: Jan 29, 1980

Tập: 3 Tập

Mùa: 1 Mùa

IMDb: 4.112