The Munsters

The Munsters

411 Lượt xem

Thể Loại: , ,

Ngôi Sao: , , , ,

Phi hành đoàn: Bob Mosher, Jack Marshall, Irving Paley, Joe Connelly

Quốc gia: US

Xưởng: CBS

Thời Gian Chạy: 25:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Sep 24, 1964

Ngày phát sóng cuối cùng: May 12, 1966

Tập: 70 Tập

Mùa: 2 Mùa

IMDb: 3.038