Return of the Living Dead: Necropolis

Return of the Living Dead: Necropolis

229 Lượt xem

Thể Loại: , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: , , , , ,

Quốc gia: Romania, United States of America

Ngôn ngữ: English

Xưởng: Castel Film, Denholm Trading Inc., Aurora Entertainment

Thời Gian Chạy: 88 Phút

Chất lượng: HD

Phát Hành: Oct 15, 2005

IMDb: 5.7