เข้าชม

Vidar Magnussen

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Acting

วันเกิด: 1977-12-06

สถานที่เกิด: Bergen, Norway

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า:

Vidar Magnussen