Views

Gaia Scodellaro

Known For: Acting

Birthday: 1985-07-15

Place of Birth: Naples, Italy

Also Known As:

Gaia Scodellaro